Αίτηση για Εργοδότηση στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Η Ernst & Young Cyprus Ltd, εκ μέρους του πελάτη της, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία στην αίτηση. Τα Προσωπικά Στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν στην Ελληνική γλώσσα. Τα υπόλοιπα στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες.